-->

6 λόγοι για χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων

6 λόγοι για τη χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων σε οποιουδήποτε μεγέθους εργοτάξιο

Η ανίχνευση υπόγειων δομών αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των εργασιών κατασκευών. Είτε πρόκειται για την κατασκευή νέων κτιρίων ή οδικών δικτύων, είτε για την ανακαίνιση ή επισκευή υπαρχόντων δομών, η ανίχνευση υπογείων δομών αποτελεί κρίσιμο στάδιο των εργασιών. Μέχρι πρόσφατα, η ανίχνευση αυτή γινόταν με τη χρήση χειρωνακτικών μεθόδων, όπως η εκσκαφή και ο έλεγχος του εδάφους. Ωστόσο, η τεχνολογία των ανιχνευτών υπόγειων δομών έχει εξελιχθεί τα τελευταία χρόνια, προσφέροντας πιο ακριβείς και γρήγορες λύσεις. Σε αυτό το άρθρο θα εξετάσουμε ποια είναι τα πλεονεκτήματα της χρήσης ανιχνευτών υπόγειων δομών στις εργασίες κατασκευών και πώς μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της απόδοσης και της ασφάλειας των εργασιών.

Τι είναι οι ανιχνευτές υπόγειων δομών;

Προκειται για συσκευές που χρησιμοποιούνται για τον ακριβή εντοπισμό και την χαρτογράφηση των δομών και των αντικειμένων που βρίσκονται κάτω από το έδαφος. Αυτές οι συσκευές μπορούν να ανιχνεύσουν μεταλλικά και μη μεταλλικά αντικείμενα, όπως καλωδιώσεις, σωληνώσεις, αγωγούς νερού και αποχέτευσης, καλώδια ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών, σωλήνες αερίου και πετρελαίου, και άλλων υπόγειων υποδομών και έτσι καθιστούν εφικτό τον εντοπισμό εμποδίων που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα κατά την εκτέλεση εργασιών κατασκευής, όπως σκάψιμο, γεώτρηση ή τοποθέτηση θεμελίων.

Η εταιρία μας διαθέτει διάφορους τύπους ανιχνευτών υπόγειων δομών. Δείτε ενδεικτικές λύσεις της Leica Geosystems εδώ και της RadioDetection εδώ.

Γιατί είναι χρήσιμοι;

Η χρήση ανιχνευτών υπόγειων δικτύων στο εργοτάξιο βοηθά στην αποφυγή ατυχημάτων και την εξοικονόμηση χρόνου και χρημάτων. Όταν οι εργαζόμενοι σε ένα εργοτάξιο ξεκινούν να σκάβουν στο έδαφος χωρίς να γνωρίζουν την τοποθεσία των υπόγειων δικτύων, μπορεί να προκληθούν ατυχήματα, όπως καταστροφή των δικτύων, καθυστέρηση στην εκτέλεση του έργου ή ακόμη και τραυματισμός των εργαζομένων.

Η χρήση ανιχευτών υπόγειων δικτύων βοηθά στην πρόληψη αυτών των ατυχημάτων και στην αποφυγή περαιτέρω δαπανών και καθυστερήσεων. Επιπλέον, βοηθά στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων στο εργοτάξιο, καθώς επιτρέπει την πιο αποτελεσματική και ακριβή προετοιμασία και εκτέλεση των εργασιών αλλά και τη μείωση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του εργοταξίου. Στην περίπτωση που οι εργασίες στο εργοτάξιο επηρεάζουν υπάρχοντα δίκτυα υδροδότησης ή αποχέτευσης, ο εντοπισμός και η χαρτογράφηση των υπόγειων δομών μπορεί να βοηθήσει στην αποφυγή διαρροών και άλλων επιβλαβών περιβαλλοντικών επιπτώσεων.

6 λόγοι για τη χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων σε οποιουδήποτε μεγέθους εργοτάξιο:

1. Αυξήστε την ασφάλεια σε κάθε εκσκαφή / εργοτάξιο

Η ανίχνευση καλωδίων και υπόγειων δικτύων είναι ζωτικής σημασίας για την ασφάλεια του προσωπικού και των επισκεπτών στο εργοτάξιο. Βοηθούν στην αποφυγή ενδεχόμενων ατυχημάτων στο εργοτάξιο, όπως η διάτρηση υποδομών ή η «επικίνδυνη» κατασκευή κοντά σε καλώδια ηλεκτροφωτισμού, νερού, φυσικού αερίου κλπ.

2. Εξοικονομήστε χρόνο στην εκτέλεση των εργασιών του εργοταξίου

Η χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων συνεπάγεται την εξοικονόμηση χρόνου, καθώς ο έλεγχος στα σημεία εκσκαφής γίνεται γρήγορα και με ακρίβεια.

3. Επικεντρωθείτε στο έργο σας

Η χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων μπορεί να βελτιώσει την παραγωγικότητα στο εργοτάξιο, καθώς επιτρέπει στους εργάτες να επικεντρωθούν στο έργο τους και να εργάζονται απρόσκοπτα χωρίς απρόποτα και αντιπερισπασμούς.

4. Μειώστε το κόστος των εργασιών

Η χρήση ανιχνευτών καλωδίων και υπόγειων δικτύων μειώνει το κόστος εργασιών καθώς βοηθά στην αποφυγή ζημιών σε καλώδια και δίκτυα που θα προσθέσουν κόστος επισκευής ή αντικατάστασης τους.

5. Αυξήστε την ακρίβεια

Οι ανιχνευτές καλωδίων και υπόγειων δικτύων είναι πολύ ακριβείς και δίνουν την ακριβή θέση των υπόγειων υποδομών. Ο σχεδιασμός και η εκτέλεση των εργασιών βασίζεται σε πραγματικά στοιχεία με αποτέλεσμα την επιτυχημένη ολοκλήρωση κάθε εργασίας.

6. Χρησιμοπoιήστε τα δεδομένα για μελλοντικές εργασίες / επισκευές

Η ανίχνευση και η χαρτογράφηση υπόγειων καλωδίων και δικτύων διευκολύνει  εξαιρετικά την άμεση επισκευή ή αντικατάσταση των καλωδίων ή δικτύων όταν υπάρξει ανάγκη.

Συνολικά, η χρήση ανιχνευτών υπόγειων δικτύων στο εργοτάξιο είναι ουσιαστική για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση των εργασιών και τη βελτίωση της παραγωγικότητας των εργαζομένων στο εργοτάξιο. Επιπρόσθετα, η χρήση τους μπορεί να είναι ακόμα και επιτακτική για λόγους συμμόρφωσης με τους κανονισμούς και τις οδηγίες ασφαλείας σύμφωνα με τα Ευρωπαικά πρότυπα.

Αν επιθυμείτε ακρίβεια και αποτελεσματικότητα στο σχεδιασμό και στην εκτέλεση των εργασιών και διασφάλιση της ομαλής ολοκλήρωσης των έργων σας αλλά και την ασφάλεια των εργαζομένων σας, μιλήστε μαζί μας.

Καλέστε μας στο 2102815440 ή Στείλτε μας το αίτημα σας