-->

3D Βυθομετρικές Αποτυπώσεις

Multibeam Systems & Services

Βυθομετρικές αποτυπώσεις

Οι Πολυδεσμικοί Ηχοβολιστές έχουν αναδειχθεί σε πολύτιμα «εργαλεία» στα χέρια των σύγχρονων Τοπογράφων Μηχανικών σε εφαρμογές όπως όπως οι βυθομετρικές αποτυπώσεις, οι χαρτογραφήσεις βυθού,  οι επιθεωρήσεις λιμένων, υποθαλάσσιων υποδομών κ.α.

Η χρήση τους μειώνει τον χρόνο παραμονής στο πεδίο κατά 70% ενώ παράλληλα παρέχει λεπτομερή τρισδιάστατη αποτύπωση του πυθμένα και των υποθαλάσσιων υποδομών.

Οι πολυδεσμικοί ηχοβολιστές του νορβηγικού οίκου Norbit αφήνουν πίσω τα παλαιότερα δύσχρηστα, πολύπλοκα, ενεργοβόρα  συστήματα / λογισμικά και προτείνουν φορητές πιστοποιημένες λύσεις (IHO) μικρού βάρους/όγκου (7kgr), με ενσωματωμένα αδρανειακά, μικρών ενεργειακών απαιτήσεων (60W), απλοποιημένα λογισμικά κατάλληλα για χρήση από τοπογράφους, γεωλόγους και άλλες ειδικότητες που δεν σχετίζονται άμεσα με την θαλάσσια έρευνα.

Οι πολυδεσμικοί ηχοβολιστές της σειράς WBMS είναι βασισμένοι σε αναλογικές και ψηφιακές πλατφόρμες τελευταίας τεχνολογίας και προσφέρουν δυνατότητες επεξεργασίας δυναμικού σήματος, σταθεροποιημένη βαθυμετρία (roll stabilized), καθώς και δεδομένα οπισθοσκέδασης (backscatter data).

Η χρήση και η χρησιμότητα των πολυδεσμικών ηχοβολιστών

Η χρήση τους καθίσταται αναγκαία σε κάθε είδους έρευνα θαλάσσιου πυθμένα. Είτε πρόκειται για κατασκευή τεχνικών έργων, για επιθέρωσηση υποθαλάσσιων υποδομών, για χαρτογράφηση με στόχο την ολοκληρωμένη διαχείριση και προστασία τους, ή για καθαρά ερευνητικούς σκοπούς οι εφαρμογές αυτές απαιτούν γρήγορη και λεπτομερή βυθομετρική αποτύπωση του πυθμένα.
Image
Οι εφαρμογές στις οποίες αναδεικνύεται η χρηστικότητα, η αμεσότητα και η αποτελεσματικότητα του εξοπλισμού είναι:

 • Υποβρύχιες επιθεωρήσεις υποδομών όπως γέφυρες, φράγματα κ.α.

 • Επιθεωρήσεις λιμένων για εντοπισμό υποβρυχίων κίνδυνων / αντικειμένων

 • Παρακολούθηση επιχώσεων / υποσκαφών

 • Έλεγχος κρηπιδωμάτων, προβλητών

 • Παρακολούθηση / έλεγχος / επίβλεψη βυθοκορήσεων

 • Καταγραφή υποβρύχιων υποδομών (αγωγών, καλωδίων)

 • Έργα ακτομηχανικής

Επιθεώρηση γέφυρας με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή
Επιθεώρηση κοίτης ποταμού με χρήση πολυδεσμικού ηχοβολιστή

NORBIT iWBMS

Norbit Multibeam System
Ο πολυδεσμικός ηχοβολιστής iWBES είναι ένα συμπαγές όργανο υψηλής ακρίβειας κατάλληλο για εργασία ακόμα και στις πιο απαιτητικές περιβαλλοντικές συνθήκες. Είναι σχεδιασμένος για γρήγορη εγκατάσταση / απεγκατάσταση /  βαθμονόμηση, προσφέροντας υψηλής απόδοσης αποτελέσματα XYZ. Παράλληλα το IMU βρίσκεται ενσωματωμένο στο σώμα του MBES προσφέροντας τις μεγαλύτερες δυνατές ακρίβειες και την δυνατότητα γρήγορης / εύκολης βαθμονόμησης άρα και φορητότητας. Είναι η ιδανική επιλογή για βαθυμετρικές έρευνες / καταγραφές καθώς μπορεί να εγκατασταθεί μόνιμα αλλά και προσωρινά με τις φορητές βάσεις που συνοδεύεται.  Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλα αλλά και μικρότερα σκάφη που μεταφέρονται με τρέιλερ δίνοντας την δυνατότητα α) ταχύτερης επέμβασης και β) πολύ μικρότερου κόστους. Προσφέρει αξιοπιστία, ευκολία και ταχύτητα κάνοντας τους χρήστες του παραγωγικούς.

Πλεονεκτήματα


 • Απόλυτα φορητό σύστημα που μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιοδήποτε σκάφος
 • Αποτύπωση / σάρωση του πυθμένα και κρηπιδότοιχων με 512 δέσμες ταυτόχρονα
 • Περιστροφή των 512 δεσμών σε οποιοδήποτε στόχο με γωνιακό εύρος 210°
 • Αποτύπωση του πυθμένα ακόμα και κάτω από σκάφη χωρίς την ανάγκη μετακίνησής τους
 • Τρισδιάστατη αποτύπωση που επιτρέπει την αναγνώριση -  διαστασιολόγηση οποιουδήποτε αντικειμένου ή υποβρύχιας κατασκευής
 • Μέτρηση σε πολύ επιβαρυμένα ύδατα με μεγάλα επίπεδα θολότητας και περιορισμένης ορατότητας (η μέτρηση είναι ακουστική - όχι οπτική)
 • Παρακολούθηση της ακρίβειας μέτρησης σε πραγματικό χρόνο
 • Μέτρηση έως και 275m βάθος
 • Συνεχής μέτρηση της ταχύτητας του ήχου για αντιστάθμιση της ακρίβεια μέτρησης
 • Ενσωμάτωση δεδομένων παλιρροιογράφου για αντιστάθμιση της παλίρροιας

NORBIT WINGHEAD®

Φορητός πολυδεσμικός ηχοβολιστής με ενσωματωμένο αδρανειακό σύστημα πλοήγησης και ενσωματωμένο NTRIP Client
Το NORBIT WINGHEAD είναι ένας συμπαγής πολυδεσμικός ηχοβολιστής κυρτής συστοιχίας, με εξαιρετικά υψηλή ανάλυση. Διαθέτει ενσωματωμένο το σύστημα GNSS/INS (Applanix WaveMasterII) το οποίο είναι σχεδιασμένο για χρήση ακόμη και σε πιο απαιτητικό περιβάλλον όπως κάτω από γέφυρες ή σε δύσκολες συνθήκες στη θάλασσα.  Η εγκατάσταση του Winghead i67 μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ποικίλες επιφάνειες, από μικρά μη επανδρωμένα επιφανειακά σκάφη (USVs) έως και μόνιμα σε μεγάλα σκάφη.
Προσφέρεται με τη λύση λογισμικού NORBIT DCT, ως Εργαλείο Συλλογής Δεδομένων, με στόχο την απλοποίηση των τυπικών εργασιών έρευνας βαθυμετρίας.
NORBIT WINGHEAD®

NORBIT DCT

Το λογισμικό NORBIT DCT είναι ένα εργαλείο συλλογής δεδομένων, με στόχο την απλοποίηση των τυπικών εργασιών έρευνας βαθυμετρίας. Επιτρέπει γρήγορη εκτίμηση της κάλυψης, της ποιότητας των δεδομένων σε πραγματικό χρόνο κατά την εκτέλεση της έρευνας.
Το DCT είναι ιδιαίτερα κατάλληλο για μικρά σκάφη και λειτουργίες ενός ατόμου, καθώς και USV με ραδιοεπικοινωνία χαμηλού εύρους ζώνης με τον χειριστή. Το DCT μπορεί να λειτουργήσει από μια απλή οθόνη αφής σε πλοηγό πλοήγησης (δεν προσφέρεται), tablet, smartphone ή υπολογιστή και προσφέρει εργαλεία για απλό και αποτελεσματικό σχεδιασμό των εργασιών μας. Οι διαθέσιμες οθόνες σε πραγματικό χρόνο στο DCT είναι το βάθος, η τυπική απόκλιση, η πυκνότητα ηχοβολισμών, δεδομένα οπισθοσκέδασης. Και οι τέσσερις οθόνες εκτελούνται ταυτόχρονα σε έναν ή περισσότερους χρήστες (ιδανικό για εκπαίδευση φοιτητών). Προσφέρει μια απλή, αξιόπιστη μέθοδο συλλογής δεδομένων, με προβλέψιμες και στις πλέον διαδεδομένες μορφές δεδομένων. Με τη χρήση του όλα τα δεδομένα συλλέγονται σε αρχείο NORBIT * .wbm καθώς και σε δημοφιλή μορφή αρχείου * .s7k με όλα τα δεδομένα να αναφέρονται στο ελλειψοειδές WGS84. Η συλλογή όλων των δεδομένων σε σχέση με το ελλειψοειδές επιτρέπει την χρήση προσωπικού με λιγότερη εμπειρία πεδίο χωρίς το άγχος οι γεωδαιτικές ρυθμίσεις θα είναι λανθασμένες. Το DCT είναι ένα βοηθητικό πρόγραμμα για την ασφαλή και αποτελεσματική εκτέλεση υδρογραφικών ερευνών, τη συλλογή δεδομένων υψηλής ποιότητας και τη διάθεσή τους για το λογισμικό επεξεργασίας.
Ηχοβολιστικά συστήματα - METRICA AE

Επιλέξτε ό,τι καλύπτει τις ανάγκες της εφαρμογής σας

Αγορά

Μιλήστε μαζί μας & επενδύστε στο σύστημα που είναι κατάλληλο για την εφαρμογή σας.

Ενοικίαση

Συζητήστε με την ομάδα μας για τις ανάγκες της εφαρμογής σας.

DEMO

Ζητήστε από την ομάδα μας ένα live DEMΟ στο πεδίο.

Customer Stories

Capturing Bathymetric Data using NORBIT iWBMS Multibeam Sonar System in a Boat of Opportunity
Industrial Harbour Multibeam Survey using NORBIT iWBMS System in a

Ενδιαφέρεστε να μάθετε περισσότερα; Στείλτε μας μήνυμα & θα επικοινωνήσουμε μαζί σας

Μή επιτρεπτή εισαγωγή ονόματος. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Μή επιτρεπτή εισαγωγή τηλεφώνου. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Μή επιτρεπτή εισαγωγή e-mail. Ελέγξτε και προσπαθήστε ξανά.

Invalid Input

Invalid Input

Για να αποστείλετε αυτή τη φόρμα πρέπει να συμφωνήσετε με τους όρους χρήσης και επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων.

Τα πεδία με τον αστερίσκο (*) είναι υποχρεωτικά.