-->

Σιδηροδρομικά δίκτυα

Συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου σιδηροδρομικών γραμμών

Μετρητικές λύσεις για παρακολούθηση & έλεγχο σιδηροδρομικού δικτύου

Η ολοκληρωμένη διαχείριση υποδομών μεταφορών, ο αξιόπιστος ποιοτικός έλεγχος κατά τη διαδικασία κατασκευής και συντήρησης καθώς και η γνώση της κατάστασης και των απαιτήσεων του σιδηροδρομικού δικτύου είναι σημαντικά στοιχεία για μια αξιόπιστη και αποτελεσματική υποδομή σιδηροδρομικού δικτύου. Η METRICA προσφέρει συστήματα μέτρησης για παρακολούθηση & έλεγχο σιδηροτροχιών τα οποία πληρούν τα υψηλότερα ποιοτικά standards με εξαιρετική σχέση απόδοσης – επένδυσης. Στις λύσεις συγκαταλέγονται τα συστήμτα Amberg Rail, γεωδαιτικοί σταθμοί, συστήματ ακαθοδήγησης μηχανημέτων, δέκτες GNSS, ανιχνευτές υπόγειων δικτύων και γεωραντάρ, 3D laser scanners και mobile mapping συστήματα, μέσα εναέριας χαρτογράφησης κ.α.


Λύσεις λογισμικού

Amberg Survey

Σχεδιασμένο για αποτελεσματική μελέτη as-built σε υφιστάμενα δίκτυα σιδηροδρομικών γραμμών. Διαθέτει λειτουργίες για εύκολη μεταφορά δεδομένων σε σχετικές εφαρμογές για περεταίρω επεξεργασία και ανάλυση.

Amberg Slab Track
Ολοκληρωμένη λύση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις των εργασιών κατά τη διαδικασία κατασκευής, παρακολούθησης και συντήρησης ενός σιδηροδρομικού δικτύου.

Amberg Tamping
Μοναδική απόδοση, ιδανικό για εφαρμογές ευθυγράμμισης  σιδηροδρομικών γραμμών.

Amberg Clearance
Ολοκληρωμένη λύση για αυτόματο έλεγχο περιτυπώματος με δυνατότητες ανάλυσης και επαρκούς τεκμηρίωσης των αποτελεσμάτων.

Συστήματα GRP FX

GRP 5000 - Kινητός σαρωτής (Mobile) για ανάλυση υποδομών
Ο GRP 5000 αποτελεί μια δυναμική λύση για τεκμηρίωση και ολοκληρωμένο έλεγχο υποδομών όπως οι σιδηρόδρομοι. Εφαρμόζεται για πλήρεις αποτυπώσεις διαδρομών και παράπλευρων δομών για έλεγχο περιτυπώματος  ή έλεγχο εφαρμογής της εκάστοτε μελέτης. Μπορεί επίσης να εφαρμοστεί σε έρευνα καταλόγων και σχεδίου (Inventory and design surveying) καθώς και για τεκμηρίωση δομών σηράγγων. Δείτε περισσότερα για το σύστημα GRP 5000.

GRP 3000 - Ευέλικτο σύστημα για αποτυπώσεις σιδηροτροχιών
Ο GRP 3000 είναι ένα ευέλικτο σύστημα για ταυτόχρονη μέτρηση γεωδαιτικών σημείων τροχιάς και έλεγχο περιτυπώματος. Δείτε περισσότερα για το σύστημα GRP 3000.

GRP 1000 - Ακριβές και στιβαρό σύστημα μέτρησης σιδηροτροχιών
Το σύστημα GRP 1000 εφαρμόζεται σε μετρήσεις τροχιών και κατασκευών καλύπτοντας επαρκώς τις υψηλές προδιαγραφές των εν λόγω εφαρμογών. Ιδανικό για κατασκευή, συντήρηση, έλεγχο ποιότητας γεωμετρίας της κατασκευής όλων των τύπων σιδηροτροχιών (slab track, ballast κ.α.). Δείτε περισσότερα για το σύστημα GRP 1000.

Amberg IMS
Πρόκειται για μια επαναστατική λύση στην οποία ένα αδρανειακό σύστημα (IMU) αντικαθιστά το ταχύμετρο για τον έλεγχο γεωμετρίας των σιδηροδρομικών γραμμών. Η λύση αυτή επιτρέπει τη χρήση ενός μόνο χειριστή με αποτέλεσμα να επιτυγχάνεται μείωση κόστους αλλά και αύξηση παραγωγικότητας αφού οι χρόνοι εκτέλεσης μειώνονται στο ελάχιστο.  Η λύση IMS εφαρμόζεται στα συστήματα GRP 3000 & GRP 1000.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε ποια λύση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δικής σας εφαρμογής. Τηλ. επικοινωνίας 210 2815440.

Θέματα από το Blog μας