-->

Συστήματα Ανίχνευσης

Μηχανικοί, διαχειριστές δικτύων και εργολάβοι χωματουργικών εργασιών χρειάζονται ακριβείς, εξαιρετικά αξιόπιστες και ενημερωμένες πληροφορίες όσον αφορά τη χαρτογραφική αποτύπωση των υπόγειων δικτύων, διαθέσιμες για άμεση χρήση. Χρησιμοποιώντας την τελευταία τεχνολογία, η ανίχνευση υπόγειων δικτύων αποδεικνύεται μια απλή και εξαιρετικά χρήσιμη εργασία η οποία προσφέρει ασφάλεια, αποδοτικότητα και εξάλειψη λαθών.
Οι λύσεις ανίχνευσης / χαρτογράφησης υπόγειων δικτύων που προσφέρουμε αλλάζουν τον τρόπο εργασίας μέσω αποδοτικών ροών εργασίας από το πεδίο στο γραφείο και αντίστροφα προσφέροντας εξαιρετικά οφέλη για όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
Image

Αποφυγή καλωδίων

Η πραγματοποίηση οποιασδήποτε εκσκαφής φέρνει τους εργαζομένους στη δύσκολη θέση να υπολογίσουν κάθε υπόγεια υποδομή προκειμένου να αποφευχθούν ατυχήματα που μπορεί να προκαλέσουν εξαιρετικά μεγάλα προβλήματα και να προσθέσουν κόστη στην οποιαδήποτε επιχείρηση. Σε τέτοιες περιπτώσεις πρέπει πάντα να υπολογίζεται η θέση όλων των δομών που μπορεί να επηρεαστούν.
Image

Εντοπισμός υπόγειων δομών

Όταν μιλάμε για ανίχνευση υπόγειων δομών (utility tracing) εννοούμε την ακριβή χαρτογράφηση – ανίχνευση τους ώστε για οποιονδήποτε λόγω κι αν χρειαστεί να παρέμβουμε (μελλοντικός σχεδιασμός, συντήρηση ή βλάβη) να είναι δυνατή η μελέτη των ψηφιακών αρχείων.
Image

Ανίχνευση & χαρτογράφηση υπόγειων δομών

Ένα χάρτης υπόγειων δομών μας δίνει την ταυτότητα και την ακριβή θέση κάθε δομής όπως σωλήνες, καλώδια, οπτικές ίνες κ.α. Η υπόγεια χαρτογράφηση σε συνδυασμό με τοπογραφικές μελέτες δίνουν εξαιρετικά στοιχεία για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου χάρτη υποδομών κοινής ωφέλειας.

Οι λύσεις

Σχετικά posts

  • All
  • Utilities
  • Default
  • Title
  • Date
  • Random

Σας ενδιαφέρει η ανίχνευση και χαρτογράφηση υπόγειων δομών και δικτύων;

Μιλήστε με την ομάδα μας στο 2102815440 ή συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος

Θέματα από το Blog μας