-->

Βιομηχανικοί γεωδαιτικοί σταθμοί

Leica TDRA 6000

Για κριτικής σημασίας μετρήσεις στη βιομηχανία
O Leica TDRA6000 είναι ειδικά σχεδιασμένος για μετρήσεις σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις όπου τα αποτελέσματα είναι κριτικής σημασίας. Οι τεχνολογίες που ενσωματώνει επιτρέπουν την ασφαλή μέτρηση ακόμα και χωρίς πρίσμα και μια τυπική 3D ακρίβεια των 0.25 mm στα 35 μέτρα. Συνδυάζεται ιδανικά με τα λογισμικά DCP05 ή Microlog.

•    Κατασκευή βασισμένη στην πιεζο-τεχνολογία
•    4ης γενιάς ATR: Αυτόματο σύστημα αναγνώρισης στόχου
•    Αυτόματη διαδικασία μέτρησης

Τομείς εφαρμογής: Αεροπορική βιομηχανία, Ναυπηγική, Βιομηχανία μεταλλικών κατασκευών, Ρομποτική-Τηλεπικοινωνίες, Σιδηρόδρομοι

Δείτε το Φυλλάδιο.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες για τον Leica TDRA6000 ή επικοινωνήστε μαζί μας στο 210 2815440.

Θέματα από το Blog μας