-->

Ανθρώπινο Δυναμικό

METRICA team

Ενταχθείτε σε μια δυναμική ομάδα!

Τα στελέχη μας αποκτούν πολύτιμη πείρα σε έναν δραστήριο οργανισμό που πρωτοστατεί στον ελλαδικό χώρο και έχει ενεργό ρόλο στη διεθνή αγορά. Αναλαμβάνουν θέσεις με σαφείς αρμοδιότητες σε μια δομή που ευνοεί τις σύγχρονες μεθόδους εργασίας.  Λαμβάνουν συνεχή καθοδήγηση, υποστήριξη, και έχουν πολλαπλές ευκαιρίες να ορίσουν την πορεία της σταδιοδρομίας τους.

Κάθε χρόνο οι εργαζόμενοι  μας εκπαιδεύονται σε νέες διαδικασίες και τεχνολογίες. Ενθαρρύνονται στο να βελτιώνονται συνεχώς, να αποκτούν νέες γνώσεις και να ενισχύουν τις δεξιότητές τους.

7 λόγοι για να εργαστείτε μαζί μας

Υπευθυνότητα
Ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό προστατεύοντας τα ανθρώπινα δικαιώματα, προσφέροντας ελκυστικές συνθήκες εργασίας και ίσες ευκαιρίες.

Θέλετε να γίνετε μέλος της ομάδας μας και να βοηθήσετε να «χτίσουμε» το μέλλον μας μαζί;

Ενεργές Αγγελίες

Μηχανικός πωλήσεων (S.COM-23)
Για την ενδυνάμωση του Εμπορικού Τμήματος, η εταιρία ζητάει 1 στέλεχος για τη θέση Μηχανικού Πωλήσεων (S.COM-23) με έδρα τη Θεσσαλονίκη και περιοχή ευθύνης τη Β. Ελλάδα. Η θέση αναφέρεται στον Διευθυντή Πωλήσεων.

Κύρια καθήκοντα
•    Τεχνική Πώληση σε τοπογραφικό, περιβαλλοντικό & βιομηχανικό εξοπλισμό
•    Διαχείριση εταιρικών πελατών
•    Τεχνική Υποστήριξη πελατών και των αντίστοιχων εφαρμογών
 
Δεξιότητες
•    Δεξιότητες Πωλήσεων
•    Ικανότητα χειρισμού πελατών
•    Ικανότητα Παρουσίασης Προϊόντων
•    Διαπραγματευτική Δεξιότητα

Προσωπικά Χαρακτηριστικά
•    Θετικό πνεύμα/αισιοδοξία/ενθουσιασμός
•    Έμφαση στην επικοινωνία
•    Εντιμότητα
•    Διάθεση για μάθηση
•    Συνέπεια/ευσυνειδησία/υπευθυνότητα/οργάνωση/επαγγελματισμός
•    Προσανατολισμός στα αποτελέσματα
 
Εκπαίδευση και / ή Εμπειρία:
•    Πτυχίο τεχνικής κατεύθυνσης (απόφοιτος ΑΕΙ – ΤΕΙ)
•    Τουλάχιστον 2 έτη προϋπηρεσία σε τεχνικές πωλήσεις
•    Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις
    
Γλωσσικές δεξιότητες: Πολύ καλή γνώση Αγγλικών

Δεξιότητες υπολογιστών: Πολύ καλή γνώση Η/Υ

Δίπλωμα οδήγησης: Απαραίτητο

Απαιτήσεις ταξιδιών: Ναι

Η εταιρία παρέχει ανταγωνιστική αμοιβή, συνεχή εκπαίδευση, και ένα ιδιαίτερα φιλικό περιβάλλον εργασίας.