-->

Μετρητικές λύσεις για έργα Πλωτών Αιολικών Πάρκων

Offshore wind farms solutions |  Πλωτά αιολικά πάρκα | Πλωτές ανεμογεννήτριες Μετρητικές λύσεις & Υπηρεσίες για έργα Πλωτών Αιολικών Πάρκων

Offshore wind farms solutions

Μετρητικές λύσεις & Υπηρεσίες για έργα Πλωτών Αιολικών Πάρκων

Οι λύσεις αφορούν αγορά, ενοικίαση ή /και υπηρεσία ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε εφαρμογής. Διαθέτουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας προτείνουμε τη λύση που καλύπτει τις ανάγκες σας και να σας υποστηρίζουμε σε κάθε στάδιο του μετρητικού σας έργου.

Μιλήστε με έναν σύμβουλο μας

Seafloor mapping

Mapping | Χαρτογράφηση πυθμένα

Προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για λεπτομερή 3D χαρτογράφηση πυθμένα, backscatter δεδομένα για περιβαλλοντικές μελέτες. Τα συστήματα πολυδεσμικών ηχοβολιστών είναι κατάλληλα τόσο για την αρχική μελέτη καθώς και για την συνεχή παρακολούθηση του μεταβαλλόμενου θαλάσσιου πυθμένα. Επίσης επιτρέπουν την καταγραφή, συντήρηση των υφισταμένων υποδομών, την εκτέλεση νέων έργων, την συντήρηση των λειτουργικών βαθών, την εναρμόνιση με τις Κοινοτικές Οδηγίες.

Ecosystem Monitoring | Παρακολούθηση του υποθαλάσσιου θορύβου και φ/χ παραμέτρων

Η παρακολούθηση υποθαλάσσιων παραμέτρων όπως θορύβου, θολερότητας, διαλυμένου οξυγόνου κτλ είτε σε πραγματικό χρόνο είτε μετά από επεξεργασία και ανάλυση των δεδομένων, δίνουν πολύτιμες πληροφορίες για την διαχείριση των επιπτώσεων των παράκτιων έργων, όπως πχ των πλωτών αιολικών πάρκων κατά τις φάσεις κατασκευής και λειτουργίας  τους. Οι λύσεις αυτές επιτρέπουν τον συσχετισμό των μετρήσεων με

•    διαταραχές που προκαλούνται στα Θαλάσσια Χλωρίδα και Πανίδα
•    επίδραση των τόπων αναπαραγωγής και διατροφής των θαλάσσιων θηλαστικών, αλλαγές στα ωκεάνια ρεύματα και στη μορφολογία του βυθού
•    επιπτώσεις στους βιότοπο κατά τη διάρκεια των εργασιών
•    την τήρηση των περιβαλλοντικών όρων της μελέτης και των διεθνών κανονισμών
Underwater monitoring
Seafloor mapping

Metocean data | Ωκεανογραφικά δεδομένα

Οι ωκεανογραφικοί σταθμοί προσφέρουν real time δεδομένα για διαφορετικές παραμέτρους όπως  θερμοκρασία, βάθος, παλιρροϊκό εύρος, μέγιστο ύψος κύματος, ταχύτητα, διεύθυνση ανέμου στην επιφάνεια της θάλασσας, πυκνότητα αιολικής ενέργειας στο ύψος του κόμβου για ενημέρωση των εκτιμήσεων παραγωγής ενέργειας κ.α.

Alignment of wind turbines | Ευθυγράμμιση τουρμπίνων

Η εταιρία μας προσφέρει συστήματα μέτρησης και ευθυγράμμισης για τη βιομηχανία αιολικής ενέργειας, τόσο για την ευθυγράμμιση άξονα/σύζευξης όσο και για τη μέτρηση επιπεδότητας των φλαντζών πύργου. Παράλληλα, ανάλογα με τις ανάγκες σας, οι έμπειρη ομάδα μας μπορεί να αναλάβει τις εργασσίες μετρήσεων σε οποιαδήποτε τοποθεσία ανά τον κόσμο.

Underwater monitoring

Στείλτε μας το αίτημα σας