-->

Εταιρική Ευθύνη

Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη
METRICA A.E.

Για τη METRICA η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί κομμάτι μιας μακροχρόνιας στρατηγικής, που προκύπτει από το χρέος της να στηρίζει τον άνθρωπο, την κοινωνία, το περιβάλλον και να συμβάλλει ενεργά στην ανάπτυξη των κλάδων στους οποίους δραστηριοποιείται. Εργαζόμαστε όλοι μαζί για να δημιουργήσουμε ένα θετικό αντίκτυπο στην κοινωνία στην οποία ζούμε και εργαζόμαστε, κάνοντας πράξη τις αξίες της εταιρίας μας, οι οποίες διέπουν κάθε πτυχή της καθημερινότητας μας.  
Στόχος μας είναι να διασφαλίσουμε ότι οι άνθρωποι, οι πελάτες και ο κλάδος στον οποίο δραστηριοποιούμαστε φτάνουν στο αποκορύφωμα των δυνατοτήτων τους.
Σε αυτό το πλαίσιο οι δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης μας βασίζονται σε πέντε πυλώνες, άνθρωποι, περιβάλλον, κοινότητα, δια βίου μάθηση και επιχειρηματικότητα.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη METRICA A.E.

Άνθρωποι

 • Είμαστε έντιμοι με υψηλό κώδικα ηθικής δεοντολογίας και ενεργούμε υπεύθυνα και με σεβασμό απέναντι στους ανθρώπους μας.
 • Επενδύουμε στην εκπαίδευση των εργαζομένων μας.
 • Παρέχουμε ευκαιρίες ανέλιξης στα στελέχη μας.
 • Δίνουμε ίσες ευκαιρίες σε όλους.
 • Ενθαρρύνουμε την ευέλικτη εργασία.

Περιβάλλον

 • Η εταιρία METRICA A.E. είναι πιστοποιημένη κατά το Διεθνές Πρότυπο Περιβαλλοντικής Διαχείρισης ISO 14001:2015
 • Προσπαθούμε & διασφαλίζουμε καθημερινά με τις ενέργειες μας τη μείωση του περιβαλλοντικού μας αποτυπώματος
 • Συμμετέχουμε σε περιβαλλοντικά project που διενεργούνται από δημόσιους & ιδιωτικούς φορείς.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη METRICA A.E.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη METRICA A.E.

Κοινότητα

 • Ενισχύουμε την τοπική κοινωνία & τις δράσεις του Δήμου μας.
 • Προβαίνουμε στην ενίσχυση φιλανθρωπικών σκοπών επιλέγοντας προμηθευτές που εξυπηρετούν τέτοιους σκοπούς.
 • Υποστηρίζουμε μέσω χορηγιών αθλητικές και άλλες κοινωνικές δραστηριότητες.
 • Συμμετέχουμε σε δράσεις φιλανθρωπικού χαρακτήρα.

Δια Βίου Μάθηση

 • Συνεργαζόμαστε με γραφεία διασύνδεσης των σχετικών προς το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας, ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της χώρας για διενέργεια πρακτικής άσκησης φοιτητών. Η εταιρία μας, δίνει τη δυνατότητα για μόνιμη συνεργασία, ανάλογα με τη θέση απασχόλησης και τις ανάγκες για αύξηση προσωπικού.
 • Προβαίνουμε στη δωρεάν διάθεση λογισμικού αιχμής σε εκπαιδευτικούς φορείς και ιδρύματα.
 • Προσφέρουμε δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό για διενέργεια διπλωματικών εργασιών.
 • Συμμετέχουμε σε παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε συνεργασία με εκπαιδευτικά ιδρύματα προκειμένου οι φοιτητές να ενημερωθούν για τις εξελίξεις και τις νέες τεχνολογίες στον κλάδο.
 • Διοργανώνουμε παρουσιάσεις εκπαιδευτικού χαρακτήρα για την κοινότητα των πελατών/συνεργατών μας.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη METRICA A.E.
Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη METRICA A.E.

Επιχειρηματικότητα

 • Τρέφουμε απεριόριστη εκτίμηση για τους πελάτες μας και δεσμευόμαστε να τους παρέχουμε άψογη υποστήριξη σε όλα τα στάδια της εργασίας τους.
 • Είμαστε ανοιχτοί στην υιοθέτηση καινοτομιών και επιδιώκουμε τη διείσδυση σε νέες αγορές με βασικό στόχο τη μετάδοση της τεχνογνωσίας μας στους πελάτες μας.
 • Βοηθάμε τους επαγγελματίες να αποκτήσουν ευελιξία διευκολύνοντας τους να εξοπλιστούν με λύσεις που εξασφαλίζουν την βιωσιμότητα & την ανάπτυξη τους.
 • Ενισχύουμε τις συνεργασίες & βοηθάμε τους πελάτες μας να διεκδικήσουν έργα που συμβάλλουν στην εδραίωση τους στην αγορά.
 • Ενισχύουμε τα πρώτα βήματα νέων μηχανικών προσφέροντας τους προνομιακά προγράμματα απόκτησης εξοπλισμού.

Οι δράσεις μας

 • All
 • Άνθρωποι
 • Δράσεις ΕΚΕ
 • Εκπαίδευση
 • Κοινότητα
 • Default
 • Title
 • Date
 • Random
load more hold SHIFT key to load all load all