-->

Mobile Mapping

Road weather monitoring

Mobile Mapping

Στα όρια ενός σύγχρονου αστικού περιβάλλοντος, η συλλογής γεωχωρικών δεδομένων για τις ανάγκες σχεδιασμού, διαχείρισης και οργάνωσης είναι επιτακτική.
Η εταιρία μας προσφέρει ολοκληρωμένες, σύγχρονες λύσεις κινητής χαρτογράφησης για συλλογή δεδομένων υψηλής ακρίβειας σε πραγματικό χρόνο με χρήση διαφορετικών αισθητήρων, εγκατεστημένων σε μία οποιαδήποτε κινητή πλατφόρμα, καθώς επίσης και σύγχρονων τεχνολογιών επεξεργασίας των λαμβανόμενων δεδομένων.

Image
Η χαρτογράφηση μεγάλης κλίμακας κινηματικού χαρακτήρα (mobile mapping) με χρήση επίγειων, εναέριων, υποθαλάσσιων συστημάτων ή συνδυασμό αυτών αξιοποιείται σε ένα μεγάλο εύρος εφαρμογών όπως :
 • Συλλογή δεδομένων για 2D και 3D χαρτογράφηση και ψηφιοποίηση (Ψηφιακά Δίδυμα)
 • Αποτύπωση αυτοκινητοδρόμων, σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρομίων, λιμένων κ.α.
 • Αστική χαρτογράφηση και μοντελοποίηση μνημείων, κτιρίων και προσόψεων
 • Χαρτογράφηση για τις ανάγκες πολιτικής προστασίας για την αντιμετώπιση κινδύνων από φυσικές καταστροφές
 • Αποτύπωση δασικών εκτάσεων και υπολογισμός όγκου ξυλείας
 • Αποτύπωση γραμμών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, αγωγών
 • Δημιουργία ψηφιακών μοντέλων εδάφους
 • Εικονική πραγματικότητα και ψηφιακή περιήγηση
 • Ανάπτυξη συστημάτων έξυπνης πόλης

Οι ανάγκες σας

 
Αναλαμβάνετε project mobile mapping αλλά δεν διαθέτετε εξοπλισμό που να σας καλύπτει
Στη METRICA διαθέτουμε μια ποικιλία συστημάτων 3D αποτύπωσης με έμπειρους χειριστές και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα που απαιτεί η εφαρμογή σας με τον αποτελεσματικότερο, παραγωγικότερο και πιο οικονομικό για εσάς τρόπο.
 • Mobile Mapping - Leica Pegasus2 & Laser Scanner (Z+F Profiler 9012)
 • 3D laser Scanners – Leica ScanStation P40, RTC360, BLK360, BLK2GO
 • Multibeam system – Norbit iWBMs
 • UAV/lidar Trinity F90+ & MicaSense RedEdge MX (RGB data with 6.94cm/px @100m altitude/ 5bands)

Σας προσφέρουμε

 
Στη METRICA διαθέτουμε μια ποικιλία συστημάτων 3D αποτύπωσης με έμπειρους χειριστές και εξειδικευμένο προσωπικό που μπορούν να συλλέξουν τα δεδομένα που απαιτεί η εφαρμογή σας με τον αποτελεσματικότερο, παραγωγικότερο και πιο οικονομικό για εσάς τρόπο.

Είτε πρόκειται για μικρής είτε μεγάλης κλίμακας 3D αποτύπωση, η ομάδα μας θα συλλέξει τα δεδομένα που χρειάζεστε χρησιμοποιώντας το φορητό και ολοκληρωμένο σύστημα χαρτογράφησης Leica Pegasus2, με ενσωματωμένο Laser Scanner (Z+F Profiler 9012), σε συνδυασμό με tactical-grade αδρανειακό σύστημα καθώς και 8 φωτογραφικές κάμερες (frame rate 256MPixel/sec). 

Σε συνδυασμό με το δίκτυο HxGN Smartnet επιτυγχάνονται ακρίβειες που ικανοποιούν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (υπό συνθήκες ≤ 0.020 m RMS).

Η METRICA συμπληρωματικά ή/και ανεξάρτητα των φορητών συστημάτων δύναται να συνδυάσει και άλλους αισθητήρες μέτρησης όπως:
 • 3D laser Scanners – Leica ScanStation P40, RTC360, BLK360, BLK2GO
 • Multibeam system – Norbit iWBMs
 • UAV/lidar Trinity F90+ & MicaSense RedEdge MX (RGB data with 6.94cm/px @100m altitude/ 5bands)
Η ομάδα μηχανικών της METRICA συλλέγει και  οργανώνει τα δεδομένα για να σας παραδώσει αρχεία που πληρούν τις προδιαγραφές του έργου σας, στους επιθυμητούς μορφότυπους, συμβατούς με τις εκάστοτε ανάγκες της μελέτης ή/και της εφαρμογής σας.
Εσείς γνωρίζετε την εργασία σας πιο καλά από όλους!

Σε αυτό το στάδιο η METRICA μπορεί να είναι ένας καλός σύμβουλος προσφέροντας σας καθοδήγηση, εκπαίδευση κα υποστήριξη, αν το χρειάζεστε.
   

Σημαντικά οφέλη Mobile Mapping

Mobile Mapping METRICA
Ευελιξία
Τα δεδομένα που συλλέγονται με τα συστήματα mobile mapping μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ποικίλους τρόπους, για διαφορετικές εφαρμογές – από πολλές υπηρεσίες – και για διαφορετικούς σκοπούς.

Ταχύτητα
Η χαρτογράφηση είναι πλέον μια γρήγορη και εύκολη διαδικασία σε σχέση με τις παραδοσιακές τοπογραφικές μεθόδους αποτύπωσης.

Ασφάλεια
Όπως όλες οι σύγχρονες μέθοδοι, η χρήση των συστημάτων mobile mapping είναι μια ασφαλής μέθοδος αποτύπωσης που αντικαθιστά τις πολύ απαιτητικές εργασίες πεδίου ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει τις συνθήκες εργασίας.

Απόδοση & Αξιοπιστία
Η παραγωγικότητα μεγιστοποιείται. Τεράστιες υποδομές, βιομηχανικές εγκαταστάσεις και ολόκληρα οδικά δίκτυα αποτυπώνονται χωρίς την πίεση χρόνου ενώ παράλληλα δεδομένα υψηλής ακρίβειας δίνουν τη δυνατότητα για αξιόπιστες μελέτες.

Εφαρμογές Mobile Mapping • Tοπογραφία: συλλογή δεδομένων για 2D και 3D χαρτογράφηση
 • Μεταφορές: αποτύπωση αυτοκινητοδρόμων, οδικών υποδομών, σιδηροδρομικών γραμμών, αεροδρομίων
 • Αστική χαρτογράφηση και μοντελοποίηση μνημείων, κτιρίων και προσόψεων
 • Xαρτογράφηση για εφαρμογές Πολιτικής Προστασίας και πρόληψης του κινδύνου από φυσικές καταστροφές
 • Άμεση καταγραφή καταστροφών για την αντιμετώπισή τους
 • Αποτύπωση δασικών εκτάσεων και υπολογισμός όγκου ξυλείας
 • Αποτύπωση γραμμών ενέργειας, τηλεπικοινωνιών, αγωγών
 • Αποτύπωση και χαρτογράφηση λατομείων
 • Χαρτογράφηση και παρακολούθηση διάβρωσης παραλιών και βράχων
 • Ανάλυση ορατότητας μεταξύ επιλεγμένων σημείων
 • Υπολογισμός χωμάτινων όγκων, μηκοτομής και διατομών
 • Δημιουργία ψηφιακού μοντέλου εδάφους
 • Εικονική πραγματικότητα και ψηφιακή περιήγηση
Οδηγός λύσεων για Road Weather Monitoring

Ενημερωθείτε για λύσεις mobile mapping αν έχετε αναλάβει έργα όπως:

 • Ψηφιοποίηση υποδομών (Digital Twin)
 • Αποτύπωση αρχαιολογικού χώρου
 • Λιμένες | Αεροδρόμια
 • Βιομηχανικές εγκαταστάσεις
 • Σιδηροδρομικές γραμμές
 • Αποτύπωση οδικών δικτύων

Πιθανά Παραδοτέα:

 • Νέφη σημείων των υποδομών
 • Ψηφιακές εικόνες δρόμων και πεζοδρομίων
 • Οριζοντιογραφία και μηκοτομές της οδού για τις ανάγκες εκπόνησης κυκλοφοριακών μελετών
 • Τεκμηρίωση οδικών υποδομών, όπως πινακίδες κυκλοφορίας, οδική σήμανση, φρεάτια, προστατευτικά κιγκλιδώματα, γέφυρες, αναχώματα, στύλοι, κτίρια, δένδρα, οδικές διαβάσεις, κλπ.
 • Χάρτες και τροφοδότηση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών που αφορούν τα δίκτυα κοινής ωφέλειας και τηλεπικοινωνίας όπως, γραμμές ηλεκτρικού ρεύματος, τηλεφωνικές γραμμές, δίκτυο φωτισμού των οδών,  με παράλληλη εξαγωγή των χαρακτηριστικών του δικτύου.

Επικοινωνήστε μαζί μας

Θέματα από το Blog μας