-->

Σηραγγοποιία


Οι χαμηλοί προϋπολογισμοί σε συνδυασμό με την πίεση χρόνου, τις αυστηρές προδιαγραφές και την ανάγκη ποιοτικού έλεγχου  απαιτούν μια ολοκληρωμένη λύση διαχείρισης των εργασιών σε έργα σηραγγοποιίας, με μέγιστη αποδοτικότητα σε όλα τα στάδια εφαρμογής της.  

Η εταιρία μας, σε συνεργασία με τον οίκο Amberg Technologies, προτείνει αξιόπιστες, ολοκληρωμένες λύσεις για διάνοιξη σηράγγων και διαχείριση όλων των διαδικασιών/εργασιών κατά τη διάρκεια ενός έργου σηραγγοποίας.  Σύγχρονα συστήματα και «έξυπνα» λογισμικά, ειδικά σχεδιασμένα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις που θέτουν τέτοια σημαντικά έργα, λύνουν τα χέρια στους επαγγελματίες, αυξάνουν την αποτελεσματικότητα και βοηθούν στη μείωση κόστους.

Λύσεις λογισμικού

Amberg Navigator
Iδανικό για διαχείριση/προγραμματισμό και έλεγχο των καθημερινών εργασιών του έργου.  Στην ταμπλέτα (tablet), μπορείτε να προγραμματίσετε κάθε εργασία που πρέπει να γίνει με την επιθυμητή ακρίβεια, χωρίς καθυστερήσεις και απρόοπτα.   

Amberg Control
Ολοκληρωμένη πλατφόρμα λογισμικού για αναλύσεις και ελέγχους προφίλ σήραγγας, για γρήγορα αποτελέσματα μετρήσεων γεωδαιτικών εφαρμογών και εφαρμογών σηράγγων που συχνά απαιτούνται στις εν λόγω μελέτες. Πραγματοποιεί επίσης, πλήρεις 3D υπολογισμούς και υποστήριξη σύνθετων προβλημάτων π.χ. κατασκευή υποδομών όπως σταθμοί ενέργειας κλπ ενώ υπάρχει και δυνατότητα αριθμητικής και γραφικής απεικόνισης για τις ανάγκες κάθε είδους αναφορών.

Amberg Geotechnics
Πρόκειται για ένα εξαιρετικό λογισμικό χρήσιμο στην παρατήρηση και αξιολόγηση παραμορφώσεων και όλων των απαιτούμενων μετρητικών στοιχείων που προκύπτουν κατά τη διάρκεια κατασκευής ή συντήρησης ενός έργου σηραγγοποιίας. 

TMS Setout
Οι καθημερινές εφαρμογές πεδίου καθώς και τα σύνθετα προβλήματα - προκλήσεις αντιμετωπίζονται γρήγορα και αποτελεσματικά χρησιμοποιώντας τις λύσεις - TMS Setout / Setout Plus οι οποίες επιτρέπουν στους μηχανικούς να εκτελούν, αυτοματοποιημένα, εργασίες ρουτίνας σε έργα σηραγγοποιίας.

TMS Profile
Το κλειδί για την επιτυχή υλοποίηση ενός έργου σηραγγοποιίας είναι η ακριβής εκσκαφή, η δημιουργία και η τοποθέτηση των προφίλ εκσκαφής. Το λογισμικό TMS profile προσφέρει τα κατάλληλα εργαλεία για ακριβείς ελέγχους εκσκαφής, γεωλογικούς υπολογισμούς (μετρήσεις όγκου),  ελέγχους πάχους στρώματος εδάφους, καθορισμό άξονα σηράγγων, πληροφορίες για τις απαιτούμενες εργασίες και τον προϋπολογισμό του έργου, στοιχεία για έργα συντήρησης, τεκμηρίωση υποδομής κ.λ.π.

TMS Tunnelscan
Το λογισμικό TMS Tunnelscan είναι λογισμικό συλλογής και αξιολόγησης δεδομένων που συλλέγονται με χρήση σαρωτή laser στα έργα σηραγγοποιίας. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και απαραίτητο εργαλείο που προσφέρει πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα (αναφορές, αναλύσεις) σε κάθε στάδιο του έργου.

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε ποια λύση ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της δικής σας εφαρμογής. Τηλ. επικοινωνίας 210 2815440.

Θέματα από το Blog μας