-->

Services

Οι προβληματισμοί σας

Βρείτε απαντήσεις στους συνήθεις προβληματισμούς σας σχετικά με τη χρησιμότητα των ελέγχων του εξοπλισμού σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα και την σημαντικότητα του ελέγχου στο πιστοποιημένο εργαστήριο μας.

Ο τοπογραφικός εξοπλισμός, που αποτελεί το κύριο εργαλείο των εργασιών πεδίου και κυρίως οι Γεωδαιτικοί Σταθμοί, είναι όργανα ακριβείας τα οποία με τον καιρό ενδέχεται να παρουσιάσουν σφάλματα και αποκλίσεις από τις εργοστασιακές προδιαγραφές, ιδιαίτερα εάν δεν συντηρούνται τακτικά και σωστά. Ένα όργανο με σφάλματα θα δώσει λάθος μετρήσεις και κατά συνέπεια θα θέσει υπό αμφισβήτηση το κύρος και την αξιοπιστία της εργασίας σας.
1.    Παράμετροι όπως σφάλμα σταυρονήματος, δείκτης κατακορύφου, σταθερές L&T του αντισταθμιστή, καθετότητα αξόνων, προσθετική σταθερά του αποστασιομέτρου, ένταση εκπομπής του laser (ορατού και υπερύθρου), κέντρωση της δέσμης του αποστασιομέτρου και πολλές άλλες, είναι υποχρεωτικό να ελέγχονται και να επαναπροσδιορίζονται έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι σωστές και να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του οργάνου και η ποιότητα των εργασιών που παραδίνετε.
2.    Με τον καθαρισμό των κύκλων ανάγνωσης γωνιών, τη λίπανση των κινητών μερών και την αλλαγή των φθαρμένων μερών, εξασφαλίζεται η άριστη λειτουργία και η διατήρηση της αξίας του οργάνου.
Οι ειδικοί τονίζουν ότι ελλιπής συντήρηση ή συντήρηση σε μη εξουσιοδοτημένα εργαστήρια service όπου οι τεχνικοί δεν έχουν την ανάλογη εκπαίδευση και τον απαραίτητο εξοπλισμό, θέτουν σε κίνδυνο την ποιότητα των μετρήσεων σας, του εξοπλισμού σας και σε αρκετές περιπτώσεις της επαγγελματικής σας ταυτότητας.
Είτε χρησιμοποιείται καθημερινά ή καθόλου, ο έλεγχος είναι απαραίτητος. Στην περίπτωση έντονης, καθημερινής χρήσης τα μέρη φθείρονται από αυτήν και η διατήρηση της καλής λειτουργίας επιτάσσει την αλλαγή των φθαρμένων μερών, τη διόρθωση των σφαλμάτων ακόμα και την εγκατάσταση νέων ενημερώσεων προκειμένου να μεγιστοποιηθεί η λειτουργικότητα του οργάνου. Στην περίπτωση που δεν γίνεται συχνή χρήση, η ανάγκη για έλεγχο είναι εξίσου σημαντική. Λόγω της αδράνειας, τα μέρη του οργάνου μπορεί να χρειάζεται να καθαριστούν, να λιπανθούν, να γίνει έλεγχος για βασικά σφάλματα που μπορεί το όργανο να παρουσιάζει,  οι μπαταρίες ίσως χρειάζεται να αναζωογονηθούν κλπ. Ο ετήσιος έλεγχος είναι σημαντικός και μειώνει σημαντικά τα κόστη συντήρησης σε περίπτωση βλάβης.

  • Εξασφαλίζετε την άρτια λειτουργία του εξοπλισμού σας, λαμβάνετε όλες τις διαθέσιμες αναβαθμίσεις λογισμικών, είστε πάντα ένα βήμα μπροστά
  • Προλαμβάνετε σημαντικές φθορές και μειώνετε τα κόστη συντήρησης μακροχρόνια
  • Διατηρείτε την αξία του εξοπλισμού σας
  • Εργάζεστε με μεγαλύτερη άνεση, πιο παραγωγικά και υπεύθυνα
  • Εγγυάστε για τα αποτελέσματα της εργασίας σας
  • Κερδίζετε σημαντικά προνόμια και παροχές όπως το ετήσιο συμβόλαιο Metrica CCP

  • Μειωμένα μεταφορικά κόστη (και σε ορισμένες περιπτώσεις μηδενικά).
  • ΔΩΡΕΑΝ παροχή συμβολαίου Τεχνικής Υποστήριξης Metrica CCP αξίας 100€. Δείτε εδώ τι περιλαμβάνει.

Η ποιότητα των Τοπογραφικών Οργάνων της Leica, την οποία συνειδητά επιλέξατε έναντι αντίστοιχων λύσεων, διατηρείται εάν συντηρείτε τον εξοπλισμό σας σε πιστοποιημένο εργαστήριο Service. Στην Ελλάδα η METRICA διαθέτει το μοναδικό πιστοποιημένο  Service από την Leica Geosystems AG & Geomax. Το εργαστήριο περνά έλεγχο ανά τακτά χρονικά διαστήματα προκειμένου να πιστοποιηθεί ότι διαθέτει όλα τα σύγχρονα και τα απαιτούμενα εργαλεία, τις κατάλληλες εγκαταστάσεις αλλά και την εκπαίδευση των τεχνικών και  τηρεί τα αυστηρώς καθορισμένα πρωτόκολλα και τις ενδεδειγμένες μεθόδους για την επισκευή και συντήρηση του εξοπλισμού, όπως αυτά ορίζονται από τον κατασκευαστή.
Επιπλέον, στη METRICA λειτουργεί η μοναδική εγκατάσταση διακρίβωσης τοπογραφικού εξοπλισμού στην Ελλάδα. Η εγκατάσταση περιλαμβάνει ειδικό εξοπλισμό για διακρίβωση Γεωδαιτικών Σταθμών τόσο σε γωνίες όσο και σε αποστάσεις αλλά και ειδική βάση για διακρίβωση RTK-GNSS συστημάτων. Υπάρχει δυνατότητα διακρίβωσης οργάνων με γωνιακές ακρίβειες έως 1” και μέτρησης σε απόσταση με ακρίβειες κάτω του 0,5mm. Η εγκατάσταση ελέγχεται με ειδικά διακριβωμένα όργανα βάσει ISO. Ενδεικτικά για τη βάση διακρίβωσης αποστάσεων χρησιμοποιείται Laser Tracker Leica AT402, ακρίβειας +/- 10 μm.
Τα πιστοποιητικά εκδίδονται με βάση τα ISO 17123-3 για γωνίες, ISO 17123-4 για αποστάσεις και ISO 17123-8 για τα συστήματα RTK-GNSS και είναι κατάλληλα για έλεγχο ποιότητας εξοπλισμού. Τα παραπάνω πιστοποιητικά είναι απαραίτητα για κάθε όργανο που συμμετέχει σε δημόσιο έργο ή οποιαδήποτε εργασία απαιτεί πιστοποιημένα τη μέγιστη ακρίβεια.
Δείτε εδώ το ανανεωμένο πιστοποιητικό μας.
Ο εξοπλισμός σας βρίσκεται στα έμπειρα χέρια του εξειδικευμένου  προσωπικού μας. Κάθε χρόνο τα έμπειρα στελέχη μας παρακολουθούν τις τεχνολογικές εξελίξεις με εκτενείς εκπαιδεύσεις στα κεντρικά εργαστήρια της Leica Geosystems AG στην Ελβετία. Η εταιρεία μας έχει τη δυνατότητα να συντηρήσει και να επισκευάσει όλα τα όργανα που εμπορεύεται, κατόπιν σχετικής εκπαίδευσης των τεχνικών και τηρεί απαρέγκλιτα τις διαδικασίες και τα πρωτόκολλα που ορίζει ο κατασκευαστής.

  • -30% στην εργασία μετά το 3ο συνεχόμενο έτος.
  • Δωρεάν συμβόλαιο Τεχνικής Υποστήριξης - METRICA CCP- για 1 έτος.

Θέματα από το Blog μας