-->

Services

Πριν από κάθε έλεγχο/service παρακαλείσθε να συμπληρώνετε το έντυπο που αφορά στον εξοπλισμό σας και να το παραδίδετε μαζί με αυτόν στο προσωπικό του τμήματος SERVICE της εταιρίας μας. 

Αποθηκεύστε το αρχείο που αφορά την δική σας περίπτωση στον υπολογιστή σας και στη συνέχεια συμπληρώστε τα στοιχεία που απαιτούνται ή πατήστε √ (με κλικ του πονιτκιού) στο αντίστοιχο κουτάκι για να τσεκάρετε ό,τι σας αντιπροσωπεύει. Κατόπιν πατήστε Αρχείο (File) - Εκτύπωση (Print) και επιλέξτε

  1. PDF αντί για τον εκτυπωτή σας ώστε το αρχείο να αποθηκευθεί σαν pdf και κατόπιν να το στείλετε με εμαιλ στο Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.ή
  2. Τον εκτυπωτή σας προκειμένου να εκτυπώσετε το αρχείο και να το στείλετε μαζί με τον εξοπλισμό σας για να γίνει η παραλαβή του από το προσωπικό μας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! To συμπληρωμένο αρχείο απαιτείται να συνοδεύει κάθε όργανο προς έλεγχο ή επισκευή.

Έντυπο Υπηρεσιών SERVICE για γεωδαιτικούς σταθμούς

Έντυπο Υπηρεσιών SERVICE για γεωδαιτικούς δέκτες GNSS

Έντυπο Υπηρεσιών SERVICE για χωροβάτες

Παρακαλείσθε να διαβάσετε προσεκτικά τους "Όρους & προϋποθέσεις" πριν υπογράψετε ή αποδεχτείτε την προσφορά μας.

Όροι και προϋποθέσεις

Το καθένα από τα έντυπα Υπηρεσιών SERVICE συμπληρώνεται από τον πελάτη και κρίνεται αναγκαίο για την παραλαβή και επισκευή του προϊόντος.
Χωρίς αυτό δεν θα παραλαμβάνεται ο εξοπλισμός.

Για τις παρακάτω περιπτώσεις ο πελάτης θα χρεώνεται με βάση το αντίστοιχο Τιμολόγιο Παροχής υπηρεσιών:
1. Προϊόντα που αντιπροσωπεύει η εταιρία μας και είναι εκτός εγγυήσεως
2. Προϊόντα που η βλάβη έχει προκύψει από κακή χρήση.
3. Προϊόντα στα οποία θα γίνει εγκατάσταση κάποιου software ή ανταλλακτικών.

1.    Για τον έλεγχο του εξοπλισμού θα τηρείται σειρά προτεραιότητας. Μετά τον έλεγχο θα αποστέλλεται προσφορά στα στοιχεία επικοινωνίας με το κόστος, τον τρόπο πληρωμής και τους χρόνους των εργασιών.
2.    Οι χρόνοι των εργασιών που αναφέρονται στην προσφορά θα ισχύουν εφόσον ο πελάτης απαντήσει εντός 1-2 ημερών από την αποστολή/λήψη της προσφοράς.  
3.    Σε περίπτωση που δεν είναι δυνατή η επισκευή του εξοπλισμού λόγω μη διαθεσίμων ανταλλακτικών ο πελάτης θα ενημερώνεται για την παραλαβή του εξοπλισμού και εντός 7 ημερών οφείλει να ενημερώσει για τον τρόπο παραλαβής ή αποστολής του εξοπλισμού.  
4.    Σε περίπτωση άρνησης του κόστους επισκευής ο πελάτης επιβαρύνεται με το κόστος ελέγχου κάθε οργάνου που ανέρχεται στα 15€ για τους χωροβάτες, 30€ για τα GPS και τους Γεωδαιτικούς σταθμούς (TPS).
5.    Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών ο πελάτης θα ενημερώνεται γραπτώς για την παραλαβή του εξοπλισμού. Η παραλαβή θα γίνεται με ευθύνη του πελάτη το αργότερο εντός 15 ημερών.
6.    Στον συμφωνημένο χρόνο ολοκλήρωσης της συντήρησης ή επισκευής-επιδιόρθωσης του εξοπλισμού, ο πελάτης οφείλει να προσέλθει στην έδρα της εταιρίας για να εξοφλήσει κάθε τυχόν οφειλή του από την αιτία αυτή και να παραλάβει τον εξοπλισμό.
7.    Μετά από την πάροδο άπρακτης της προθεσμίας που έχει συμφωνηθεί και των 15 εργασίμων ημερών, ελλείψει άλλης ειδικής έγγραφης συμφωνίας των μερών, συμφωνείται με την παρούσα ότι για κάθε ημέρα φύλαξης των οργάνων στην αποθήκη της εταιρίας ο πελάτης οφείλει στην εταιρία το ποσό των € 5 ημερησίως, ως αμοιβή της εταιρίας που βαρύνει τον πελάτη για τη φύλαξη αυτή, το οποίο συμφωνείται και συνομολογείται ανεπιφύλακτα ως εύλογο και απολύτως ανταποκρινόμενο στην καλή πίστη και στα συναλλακτικά ήθη.
8.    Εάν κατά την επισκευή διαπιστωθεί οποιοδήποτε πρόβλημα που μπορεί να διαφοροποιήσει το κόστος θα γίνεται νέα προσφορά κατά περίπτωση.
9.    Όλες οι εργασίες γίνονται σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Leica Geosystems AG, με τη χρήση ειδικού Service λογισμικού, στο εξουσιοδοτημένο και πιστοποιημένο από τη Leica Geosystems AG εργαστήριο της εταιρίας μας.
10.    Οι διακριβώσεις των οργάνων γίνονται με ειδικό λογισμικό της Leica Geosystems AG, σε διακριβωμένες βάσεις και ανταποκρίνονται στα πρότυπα ISO 17123-3 & 17123-4 για γωνίες και αποστάσεις, και ISO 17123-8 για GNSS RTK.
11.    Η εταιρία δε φέρει καμία ευθύνη για απώλεια δεδομένων που υπάρχουν αποθηκευμένα σε όργανο (χωροβάτη, γεωδαιτικό σταθμό ή δέκτη GPS) που έχει παραληφθεί για έλεγχο – service.
12.    Με την υπογραφή του εντύπου, ο χρήστης – πελάτης αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας προσφοράς.
13.    Οι τιμές δεν περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24% και έξοδα αποστολής.
14.    Το τελικό ποσό της προσφοράς μπορεί να διαφοροποιηθεί ±10%.

Ευχαριστούμε θερμά,

Η ομάδα του τμ. SERVICE

Θέματα από το Blog μας