-->

  • Τεχν. Υποστήριξη : 210 22 02 130

  • E-SHOP

  • HEXAGON LEICA
  • HEXAGON LEICA

Εταιρική Ευθύνη

Ασφαλιστικό πρόγραμμα εργαζομένων METRICA

Με την πεποίθηση ότι το ανθρώπινο δυναμικό είναι η δύναμη και η υπεροχή μας, η METRICA, προχώρησε στην παροχή ομαδικού ασφαλιστικού προγράμματος Υγείας για όλους τους εργαζομένους της. Στόχος μας είναι να καλύψουμε τις ανάγκες του ανθρώπινου δυναμικού μας και της οικογένειας του για νοσοκομειακή και εξω-νοσοκομειακή περίθαλψη. Παράλληλα, προσφέραμε τη δυνατότητα συμμετοχής των στελεχών μας σε Ομαδικό Αποταμιευτικό Πρόγραμμα εξασφαλίζοντας σημαντικά προνόμια για όλους.