-->

Λογισμικά

Leica Infinity

Η γέφυρα μεταξύ πεδίου - γραφείου.

Το λογισμικό Leica Infinity είναι ένα εξαιρετικό λογισμικό γραφείου με πολλές δυνατότητες και λειτουργίες που βοηθούν τον χρήστη να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των εργασιών πεδίου και την επεξεργασία των μετρήσεων που πραγματοποιείται στο γραφείο. Οι χρήστες μπορούν να διαχειρίζονται, να επεξεργάζονται, να αναλύουν και να ελέγχουν την ποιότητα όλων των δεδομένων μετρήσεων πεδίου (γεωδαιτικών σταθμών, GNSS, UAV). Σε όποιο στάδιο και να βρίσκεται η εργασία σας, το λογισμικό Leica Infinity σας υποστηρίζει με βάση τις παρακάτω 5 αρχές:

 • Οπτικοποίηση: εξοικείωση με τα δεδομένα και οπτική συσχέτιση μεταξύ τους, σε περιβάλλον 3D.
 • Προετοιμασία: εξαγωγή και προετοιμασία των δεδομένων για το πεδίο.
 • Επιβεβαίωση: επεξεργασία των δεδομένων (επεξεργασία δεδομένων TPS, GNSS, χωροσταθμήσεων, οδεύσεων, επιλύσεις δικτύων, κ.α.), πραγματοποίηση ελέγχων ποιότητας και προβολή αποτελεσμάτων.
 • Αναφορές: δημιουργία αναφορών (report) με την ποιότητα των μετρήσεων και αναφορών των εργασιών που ολοκληρώθηκαν
 • Αρχείο: αποθήκευση των εξαγόμενων δεδομένων και των report που έχουν δημιουργηθεί

Ανακαλύψτε όλες τις δυνατότητες του λογισμικού

Tι ακριβώς, κάνει το Leica Infinity; Ποια είναι η λειτουργία του;

Με το Leica Infinity μπορείτε εύκολα, γρήγορα και με απλά βήματα:

 • να δημιουργήσετε λίστες κωδικών και layers που χρησιμοποιείτε στο πεδίο
 • να δημιουργήσετε διάφορα reports αποτύπωσης και χάραξης με τις ακρίβειες των μετρήσεών σας
 • να διαχειριστείτε δεδομένα γεωδαιτικών σταθμών π.χ. επεξεργασία στα: ύψος οργάνου, ύψος στόχου, είδος στόχου, επεξεργασία της μεθόδου εγκατάστασης στάσης, δημιουργία παρατηρήσεων που είτε έγιναν λάθος ή ξεχάστηκαν
 • να διαχειριστείτε δεδομένα δεκτών GNSS: post processing μετρήσεων που πραγματοποιήθηκαν σε περιοχές χωρίς internet με αυτόματο download δεδομένων όλων των δορυφορικών σχηματισμών (προϋποθέτει ενεργή συνδρομή στο δίκτυο HxGN SmartNet)
 • να διαχειριστείτε και να επεξεργαστείτε δεδομένα από ψηφιακούς χωροβάτες
 • να πραγματοποιείτε αξιόπιστες και ακριβείς επιλύσεις δικτύων (3D ή 2D+1D ή 1D)
 • να δημιουργείτε 3D επιφάνειες και ισοϋψείς, breaklines, να κάνετε ογκομετρήσεις και γενικά να διαχειρίζεστε επιφάνειες και όγκους
 • να πραγματοποιείτε εργασίες φωτογραμμετρίας
 • να διαχειρίζεστε νέφη σημείων και να δημιουργείτε νέφη σημείων από εικόνες (το λογισμικό υποστηρίζει και δεδομένα από UAV)
 • να προετοιμάζετε εργασίες και δεδομένα για έργα οδοποιίας και γενικά έργα υποδομών

Ποια είναι αυτά τα στοιχεία που διαφοροποιούν το Leica Infinity από τα άλλα λογισμικά;

Διαχείριση δεδομένων από UAV

Το Leica Infinity υποστηρίζει την εισαγωγή και επεξεργασία δεδομένων που έχουν συλλεχθεί με χρήση UAV. Κάνοντας εισαγωγή πρωτογενών δεδομένων (εικόνων) δημιουργείται αυτόματα ένα Image group με τις φωτογραφίες και μια διαδρομή GNSS (GNSS track) που αντιπροσωπεύει την πτήση κάνοντας ευδιάκριτο αν τα δεδομένα από το δέκτη GNSS ήταν RTK ή Autonomous (ανάλογα με τον εξοπλισμό UAV). Επίσης, υπάρχει η δυνατότητα να πραγματοποιηθεί post process στα δεδομένα GNSS διορθώνοντας αυτόματα τη θέση των φωτογραφιών. Υπάρχει δυνατότητα παραγωγής και εξαγωγής GeoTIFF, Tiff, ορθοφωτογραφιών, μοντέλων DSM, νέφος σημείων και μοντέλων 3D.

Σύνδεση με εφαρμογές BIM

Στο Leica Infinity υπάρχει η δυνατότητα εισαγωγής δεδομένων χρησιμοποιώντας το format IFC. Τα αρχεία IFC περιέχουν τεράστιο όγκο δεδομένων σχετικά με το οικοδόμημα και την κατασκευή. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να περιηγηθεί στα δεδομένα, να προσανατολίσει το μοντέλο στις σωστές συντεταγμένες και να επιλέξει τις πληροφορίες και τα δεδομένα που θέλει (ή ακόμη και να δημιουργήσει νέα σημεία από το μοντέλο) για να τα εξάγει σε μορφή .dxf/.dwg. επίσης, το Leica Infinity ενσωματώνει το Autodesk BIM 360 για εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στα κατασκευαστικά project (απαιτεί ενεργό λογαριασμό και συνδρομή από τον χρήστη).

Διαχείριση νέφους σημείων (Point Cloud)

Aν μια εργασία που έχει πραγματοποιηθεί περιλαμβάνει και σαρώσεις, τα νέφη των σημείων όχι μόνο μπορούν να εισαχθούν στο Leica Infinity αλλά και να επεξεργαστούν με αυτό. Το Leica Infinity έχει τη δυνατότητα με απλά βήματα να ομαδοποιήσει νέφη σημείων που έχουν αποτυπωθεί από διαφορετικές στάσεις, να “καθαρίσει” σημεία που έχουν αποτυπωθεί ενώ δεν είναι απαραίτητα για την εργασία όπως επίσης και να πραγματοποιήσει περικοπή των νεφών για καλύτερη οπτικοποίηση των δεδομένων (2D ή 3D). Η περικοπή πραγματοποιείται με διάφορες μεθόδους (plane, slice ή box) χωρίς να διαγράφονται δεδομένα και ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επαναφέρει το νέφος στην αρχική του μορφή. Βεβαίως υπάρχει και η δυνατότητα διαγραφής νεφών που δεν χρειάζονται όπως και ο “χρωματισμός” νεφών με 4 μεθόδους: RGB colouring, Intensity, SNR (Signal-to-Noise Ratio) και Single Color.

Διαχείριση Δεδομένων GNSS – HxGN SmartNet

Η διαδικασία επίλυσης δεδομένων GNSS δε θα μπορούσε να είναι ευκολότερη! Απλά ο χρήστης εισάγει στο λογισμικό την εργασία του και με 2 κλικ δεδομένα από τους κατάλληλους σταθμούς αναφοράς εισάγονται αυτόματα στο project και είναι έτοιμα για την επίλυση! Πώς όμως γίνεται αυτό; το λογισμικό ανάλογα με τις (προσεγγιστικές) συντεταγμένες των σημείων που έχουν εισαχθεί καθώς και την ημερομηνία και την ώρα που πραγματοποιήθηκαν οι μετρήσεις, κατεβάζει αυτόματα δεδομένα όλων των δορυφορικών σχηματισμών (GPS, Glonass, Galileo & BeiDou). Ο χρήστης απλά επιλέγει αν θέλει να κατεβάσει δεδομένα από έναν ή περισσότερους σταθμούς ή αν θέλει δεδομένα VRinex (δηλαδή από εικονικό σταθμό αναφοράς). Προϋπόθεση είναι να υπάρχει ενεργή συνδρομή στο δίκτυο HxGN SmartNet.

wspservers__1920x1200.png

Σύνδεση με WΜS/WMTS/WFS Servers

Μέσω της υπηρεσίας Map Services μπορούμε να μεταφέρουμε στο Leica Infinity εύκολα και γρήγορα ότι υπόβαθρο θέλουμε και είναι κατάλληλο για τις εργασίες μας, όπως π.χ. από τον server του Κτηματολογίου. Απλά, δίνουμε ένα όνομα στο υπόβαθρό μας, κάνουμε copy-paste το link των υπηρεσιών που θέλουμε και αν χρειάζεται εισάγουμε και το username και password (για υπηρεσίες που είναι επί πληρωμή και όχι δωρεάν).

Σύνδεση με Google Earth

Επιπλέον υπάρχει και άμεση σύνδεση με το Google Earth. Με το πάτημα ενός κουμπιού τα δεδομένα που έχουν εισαχθεί στο Leica Infinity “μεταφέρονται” στο Google Earth και ο χρήστης μπορεί να δει εκεί τις μετρήσεις του.

Μπορείτε ακόμη, να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό Leica Infinity για να δημιουργείτε Flythrough videos, να δημιουργήσετε Comparison Reports μεταξύ μελετών και as-built σχεδίων, κ.α.

Ανακαλύψτε ακόμη περισσότερα χαρακτηριστικά στο Leica Infinity..

Ζητήστε ΔΩΡΕΑΝ άδεια χρήσης για 30 ημέρες & εγγραφείτε για να παρακολουθήσετε ΔΩΡΕΑΝ τις online εκπαιδεύσεις στην πλατφόρμα e-learning της Leica Geosystems AG.

Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input

Θέματα από το Blog μας